1998 –  Şcoala de vară „Educaţie pentru sănătate” finanţată de  Fundaţia SOROS  Moldova, buget – 1000 USD;
1999 – 2000 – Program de instruire pentru  profesorii din judeţul Tighina în problema drepturilor omului  „Noi şi legea” în parteneriat cu SIEDO Moldova;
1999 –  Implementarea proiectului „Asistenţă psihopedagogică  extracuriculară copiilor din familii socio – vulnerabile din  judeţul Tighina”, finanţat de Banca Mondială, buget – 2000 USD;
2000 – 2001 – Program de  instruire a voluntarilor pentru realizarea seminarelor pentru   tinerii din şcolile judeţului Tighina în problema traficului   de fiinţe   umane;
2002 – 2003 – Realizarea  programului de instruire pentru tinerii aflaţi în căutarea  unui  loc  de muncă şi pentru elevii claselor superioare „Iniţiative    Regionale  de Fortificare a Poziţiei Femeii în societate” în parteneriat cu Centrul   Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii” finanţat de Departamentul Muncii SUA;
2004 –  Realizarea ciclului de seminare în problemele managementului resurselor umane, şi   iniţierii afacerii în cadrul  proiectului  „Deloitte” finanţat de Uniunea Europeană în parteneriat cu ONG ”Centrul de Asistenţă şi Dezvoltare a Bussinesului Mic” din or. Căuşeni;
2004 – Realizarea studiului pilot  privind munca copiilor în şase localităţi  din Raionul Căuşeni, finanţat de  ILO-IPEC, buget – 4000 USD;
2004 –  Realizarea ciclului de  seminare în cadrul proiectului „Crearea şcolii antreprenoriatului” în raionul Căuşeni, finanţat de Uniunea Europeană în parteneriat cu ONG ”Centrul de  Asistenţă şi Dezvoltare a Bussinesului Mic” din or. Căuşeni;
2003-2005 –  Ciclul de seminare pentru primarii şi aleşii locali din raionul Căuşeni  „Educaţie pentru participare” în parteneriat cu LADO Moldova;
2004 –  Ciclul de instruire pentru observatorii locali pe termen scurt în cadrul proiectului „Monitorizarea procesului electoral” în parteneriat cu
LADO  Moldova ;
2004 –  Program de instruire în „Deprinderi   de viaţă independentă” pentru profesorii din instituţiile de învăţămînt din raionul Căuşeni în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
2005 –  Program de instuire  pentru tinerele din sectorul rural din raioanele Căuşeni , Anenii Noi, Cimişlia, Ştefan Vodă la capitolele „Angajarea în cîmpul  muncii”, „Plecarea peste hotare: mit sau realitate”, „Pot fi antreprenor?” cadrul   proiectului „Noi perspective pentru femei” administrat de Winrock International şi fnanţat de Guvernul SUA prin intermediul USAID;
2005 –  Realitarea cursului de instruire în iniţierea afacerii „Bazele antreprenoriatului” pentru  femeile din mediul rural din r. Căuşeni şi localităţile învecinate din Transnistria – Tighina, Varniţa, Chiţcani   în cadrul proiectului  „Noi  perspective pentru femei”, administrat de Winrock International şi fnanţat de Guvernul SUA prin intermediul USAID în parteneriat cu Centrul Regional de Susţinere Comrat;
2006  –  prezent – Implementarea proiectului „Centrului Maternal  Căuşeni „Pro – Familia”” în cadrul  proiectului „Oportunităţi mai Bune pentru
Tineri şi Femei”, finanţat de PNUD Moldova, buget – 90.000USD;
2005 – 2009 – colaborare cu Programul de Dezvoltare Participativă a Comunităţilor din Republica Moldova finanţat de Guvernul SUA prin intermediul USAID şi administrat de IREX, asigurînd managementul regional în sud-est-ul ţării şi realizînd un amplu program de instruire
pentru beneficiarii, care implementînd proiecte CPP realizează transformări sociale în comunităţile lor.   In cadrul activităţii
nominalizate au fost implementate 48 proiecte (buget total 600. 000 USD), inclusiv 2 proiecte în municipiul Bender (Giumnaziul nr. 2 şi
Gimnaziul nr.3) cu un buget de cca 30 mii USD fiecare. Tot în colaborare cu CPP au fost elaborate mecanisme eficiente de realizare a
procedurilor de  achiziţii în scopul selectării furnizorilor de materiale şi servicii. De asemenea,  membrii Asociaţiei, angajaţi ai Programului, au
realizat diverse activităţi de instruire şi interacţiuni avînd menirea dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor în ce priveşte identificarea şi
soluţionarea eficientă a problemelor comunitare prin aplicarea mecanismelor democratice eficiente.
2006 –  Ciclul de instruire „Aplicarea principiilor şi normelor etice în sectorul public-cale de prevenire a corupţiei” pentru beneficiarii din sectorulpublic din raioanele Căuşeni, Anenii Noi, Cimişlia, Ştefan Vodă în parteneriat cu „Transparency Internaţional”;
2006 –  ONG-ul devine Membru al Alianţei  Organizaţiilor Active în Domeniul Protecţiei Sociale a Mamei şi Copilului (APSCF);
2006  –  prezent – Implementarea proiectului „Centrului  raional Căuşeni de Resurse pentru Tineri “Alternativa”  – oprtunitate de parteneriat
comunitar durabil,  în cadrul proiectului  PASET (Proiectul Abilitarea Socio- Economică a Tinerilor) finanţat de către Banca Mondială şi
Ministerul Educaţiei şi Tineretului, buget – 7.000 USD;
2007  –  prezent – Implementarea proiectului „Centrului de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Tinere” din Transnistria cu sediul în or.
Căuşeni în cadrul  proiectului „Oportunităţi mai Bune pentru Tineri şi Femei”, finanţat de PNUD Moldova, buget – 48.480USD;
2007 – Implementarea proiectului „Serviciul de Formare-Integrare Profesională” (SFIP) în cadrul proectului „Oportunităţi mai Bune pentru Tineri şi Femei” finanţat de PNUD Moldova, care  oferă asistenţă de orientare şi reintegrare profesională pentru tinerii în dificultate socială, buget – 59.850 USD;
2007 – Implementarea proiectului „Împreună şi alături”- program complex de prevenire a abandonului copilului prin asistenţa cuplurilor mamă – copil în dificultate în vederea reintegrării lor în mediul socio –familial, realizat în cadrul componentei „O lume mai bună pentru fiecare copil” a programului  „PROCOPIL”, buget – 5.350 EUR, finanţat de către Alianţa ONG-urilor în domeniul  Protecţiei Sociale a Copilului şi
Familiei;
2008 – 2009 – Proiectul „Iniţiativa civică locală Căuşeni”, finanţat de fundaţia Soros Moldova, buget – 14.000 USD, în parteneriat cu Centrul
Naţional  „Parteneriat pentru Dezvoltare”;
2008 – 2010 –  Proiectul „Consolidarea abilităţilor de participare civică a femeilor”, finanţat de către Novib – Oxfam în parteneriat cu Centrul
„Parteneriat pentru Dezvoltare”
2008 –  Membru al Alianţei „Pas Pro Gen”;
2009 – 2010 – Proiectul „Consolidarea competenţelor de integrare/reintegrare Socială pentru victimele violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane ”,  programul de granturi mici, finanţat de Guvernul Japoniei prin OSCE, UNFPA, PNUD, OIM, buget – 7000 USD;
2010 – 2011 –  Proiectul „Abilitarea economică a victimelor violenţei în familie”, finanţat de  UNFPA, buget – 2000 USD
2010 -2012 –  Proiectul “Servicii de asistenţă pentru ONG –urile active în domeniul asistenţei sociale a familiilor îm dificultate din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă; Anenii Noi şi Transnistria