Author:
luni, noiembrie 12th, 2018
Category: Articole, Uncategorized

AO ”Asociația Psihologilor Tighina” angajează Consultant juridic pentru asigurarea implementării proiectui

”Consiliul Raional pentru Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel local”

Termeni de Referință

Selectarea unui consultant juridic pentru facilitarea funcţionării Consiliului raional de participare Căuşeni.

Durata contractului: 10 luni.

Context

În perioada 01 octombrie 2018 –  30 septembrie 2019 AO „Asociația Psihologilor Tighina” implementază proiectul „Consiliul Raional pentru Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel local”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și cofinanţat de Guvernul Suediei.

Proiectul are scopul de a facilita dialogul dintre organizațiile locale ale societății civile și Autoritățile Publice din raionul Căușeni în vederea implementării politicilor publice incluzive. Proiectul include activități de mobilizare și abilitare a comunităților, promovare a mecanismelor de asigurare a transparenței decizionale, responsabilizare socială.

Misiunea Consiliului de participare este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă necesităților și intereselor societății.  Consiliul de participare este un organ consultativ pe lângă Consiliul Raional Căuşeni, în componența căruia intră organizații ale societății civile, reprezentanţi ai sectorului privat, mass-media, instituţiilor de învăţământ.

Obiective

Pentru  asigurarea bunei funcţionări a Consiliului Raional de Participare Căuşeni, AO „Asociația Psihologilor Tighina” va angaja un consultant juridic  care va facilita activități de cercetare și analiză, advocacy și alte activități legate de activitatea CRP Căuşeni.

Responsabilitățile consultantului:

Pentru realizarea obiectivului, contractantul va avea următoarele sarcini:

 • colectează informații pentru cercetările efectuate de către CRP Căuşeni;
 • urmărește modificările de legislație sau politici relevante pentru activitatea CRP Căuşeni, conform modului de distribuire a sarcinilor în cadrul CRP Căuşeni;
 • colectează informații despre evoluțiile politice și legislative în Republica Moldova;
 • elaborează sau, după caz, verifică materialele pregătite în cadrul proiectului în care este implicat;
 • elaborează avize, recomandări şi propuneri la proiectele de decizii ale Consilului raional Căuşeni;
 • elaborează sau redactează materialele pentru măsurile de advocacy şi urmăreşte efectul acestor măsuri;
 • identifică oportunități pentru reacţii publice sau realizarea altor acțiuni de interes public;
 • întreprinde întâlniri cu factorii de decizie;
 • participă în calitate de consultant sau participant la activitățile de instruire CRP Căuşeni;
 • participă la activități de instruire oferite de alte organizații, în urma coordonării cu directorul de proiect;
 • asigură buna implementare a proiectului în ceea ce privește substanța proiectului;
 • colaborează cu personalul Asociației în vederea asigurării tuturor activităților logistice pentru organizarea evenimentelor CRP Căuşeni;
 • acordă interviuri în mass-media sau apare în emisiuni, reportaje sau articole, în urma coordonării cu Directorul de proiect.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului AO „Asociația Psihologilor Tighina”.

Cerințe fată de oferta financiară:

Contractantul va elabora oferta financiară reieșind din remunerarea estimată lunar. Oferta va fi exprimată în MDL și va conține suma calculată din care se vor reţine taxe şi impozite conform legislaţiei în vigoare.

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada decembrie 2018 – septembrie 2019.

Cerințe fată de aplicanți:

 • studii universitare în domeniul dreptului;
 • posedarea fluentă a limbii române. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internațională, constituie un avantaj;
 • folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi Internet;
 • posedarea cunoștințelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului.

 

Procedura de aplicare și de selectare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

(1) CV-ul persoanei

(2) Oferta financiară. oferta financiară

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: ap_tighina@yahoo.com cu mențiunea „Consultant juridic” sau la adresa: or. Căuşeni, str. A. Mateevici, 1, bir. 105 până la ora 17.00 la data de 30 noiembrie 2018.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  ap_tighina@yahoo.com

Doar persoanele preselectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.