Archive for the Category ◊ Articole ◊

Author:
luni, noiembrie 12th, 2018
Category: Articole, Uncategorized |  Comments off

AO ”Asociația Psihologilor Tighina” angajează Consultant juridic pentru asigurarea implementării proiectui

”Consiliul Raional pentru Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel local”

Termeni de Referință

Selectarea unui consultant juridic pentru facilitarea funcţionării Consiliului raional de participare Căuşeni.

Durata contractului: 10 luni.

Context

În perioada 01 octombrie 2018 –  30 septembrie 2019 AO „Asociația Psihologilor Tighina” implementază proiectul „Consiliul Raional pentru Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel local”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și cofinanţat de Guvernul Suediei.

Proiectul are scopul de a facilita dialogul dintre organizațiile locale ale societății civile și Autoritățile Publice din raionul Căușeni în vederea implementării politicilor publice incluzive. Proiectul include activități de mobilizare și abilitare a comunităților, promovare a mecanismelor de asigurare a transparenței decizionale, responsabilizare socială.

Misiunea Consiliului de participare este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă necesităților și intereselor societății.  Consiliul de participare este un organ consultativ pe lângă Consiliul Raional Căuşeni, în componența căruia intră organizații ale societății civile, reprezentanţi ai sectorului privat, mass-media, instituţiilor de învăţământ.

Obiective

Pentru  asigurarea bunei funcţionări a Consiliului Raional de Participare Căuşeni, AO „Asociația Psihologilor Tighina” va angaja un consultant juridic  care va facilita activități de cercetare și analiză, advocacy și alte activități legate de activitatea CRP Căuşeni.

Responsabilitățile consultantului:

Pentru realizarea obiectivului, contractantul va avea următoarele sarcini:

 • colectează informații pentru cercetările efectuate de către CRP Căuşeni;
 • urmărește modificările de legislație sau politici relevante pentru activitatea CRP Căuşeni, conform modului de distribuire a sarcinilor în cadrul CRP Căuşeni;
 • colectează informații despre evoluțiile politice și legislative în Republica Moldova;
 • elaborează sau, după caz, verifică materialele pregătite în cadrul proiectului în care este implicat;
 • elaborează avize, recomandări şi propuneri la proiectele de decizii ale Consilului raional Căuşeni;
 • elaborează sau redactează materialele pentru măsurile de advocacy şi urmăreşte efectul acestor măsuri;
 • identifică oportunități pentru reacţii publice sau realizarea altor acțiuni de interes public;
 • întreprinde întâlniri cu factorii de decizie;
 • participă în calitate de consultant sau participant la activitățile de instruire CRP Căuşeni;
 • participă la activități de instruire oferite de alte organizații, în urma coordonării cu directorul de proiect;
 • asigură buna implementare a proiectului în ceea ce privește substanța proiectului;
 • colaborează cu personalul Asociației în vederea asigurării tuturor activităților logistice pentru organizarea evenimentelor CRP Căuşeni;
 • acordă interviuri în mass-media sau apare în emisiuni, reportaje sau articole, în urma coordonării cu Directorul de proiect.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului AO „Asociația Psihologilor Tighina”.

Cerințe fată de oferta financiară:

Contractantul va elabora oferta financiară reieșind din remunerarea estimată lunar. Oferta va fi exprimată în MDL și va conține suma calculată din care se vor reţine taxe şi impozite conform legislaţiei în vigoare.

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada decembrie 2018 – septembrie 2019.

Cerințe fată de aplicanți:

 • studii universitare în domeniul dreptului;
 • posedarea fluentă a limbii române. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internațională, constituie un avantaj;
 • folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi Internet;
 • posedarea cunoștințelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului.

 

Procedura de aplicare și de selectare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

(1) CV-ul persoanei

(2) Oferta financiară. oferta financiară

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: ap_tighina@yahoo.com cu mențiunea „Consultant juridic” sau la adresa: or. Căuşeni, str. A. Mateevici, 1, bir. 105 până la ora 17.00 la data de 30 noiembrie 2018.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  ap_tighina@yahoo.com

Doar persoanele preselectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

Author:
marți, octombrie 23rd, 2018
Category: Articole, Uncategorized |  Comments off

 

Astăzi  23.10.2018 a fost lansat Proiectul Consiliul Raional pentru Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel local implimentat de AO „Asociația Psihologilor Tighina” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și cofinanţat de Guvernul Suediei.

Scopul Proiectului va constitui facilitarea dialogului dintre organizațiile locale ale societății civile și Autoritățile Publice din raionul Căușeni în vederea implementării politicilor publice incluzive.

Consiliul Raional pentru Participare Căușeni este un organ consultativ pe lîngă Consiliul raional Căușeni care a fost creat prin Decizia nr. 4/8 din 03 august 2018 cu scopul dezvoltării și promovării parteneriatului strategic între autoritățile publice locale și societatea civilă în vederea consolidării bunei guvernări la nivel raional, prin facilitarea comunicării și participării părților interesate în identificarea și realizarea priorităților strategice de dezvoltare teritorială  la toate etapele și crearea cadrului și capacităților instituționale de asigurare a implicării plenare a părților interesate în procesul de luare a deciziilor.

Componența Consiliul Raional pentru Participare Căușeni este constituită din următorii membri:

 • Cătănoi Artemie, preşedintele AO „Asociaţia Psihologilor Tighina”
 • Chiparuş Tatiana, preşedintele AO „Plai Natal”
 • Cîşlaru Tudor, preşedintele AO Centrul Informaţional Tighina
 • Golub Gheorghe, AO ”Service Agroinform”
 • Oboroceanu Ion, preşedintele Centrului de Drept Căuşeni
 • Orghian Oxana, preşedintele AO „Izvoraşul Ursoaia Căuşeni”
 • Porumbrica Maia, preşedinte al AO „VICON”
 • Sîrbu Iurie, preşedintele AO”Centrul Veteranilor Războiului din Afganistan”
 • Traci Pelaghia, preşedintele AO „Speranţa”
 • Ţaran Raisa, preşedintele AO „Asociaţia Părinţilor”
 • Ţîbîrnă Elena, AO „Fenix XXI”

Evenimentul a urmat cu şedinţa Consiliul Raional pentru Participare Căușeni unde au fost alese organele de conducere :

Preşedinte – Oboroceanu Ion, preşedintele Centrului de Drept Căuşeni

Vicepreşedinte – Ţaran Raisa, preşedintele AO „Asociaţia Părinţilor”

Secretar – Cătănoi Artemie, preşedintele AO „Asociaţia Psihologilor Tighina”

A fost constituit  biroul permanent al Consiliul Raional pentru Participare Căușeni în componența căruia sunt:

 • Oboroceanu Ion, preşedintele Centrului de Drept Căuşeni
 • Ţaran Raisa, preşedintele AO „Asociaţia Părinţilor”
 • Cîşlaru Tudor, preşedintele AO Centrul Informaţional Tighina
 • Golub Gheorghe, AO”Service Agroinform”
 • Ţîbîrnă Elena, AO „Fenix XXI”

Au fost identificate politicele prioritare şi repartizarea membrilor  Consiliul Raional pentru Participare Căușeni conform comisilor de specialitate a Consiliului raional Căuşeni după cum urmiază:

 1. Comisia economie, buget și finanțe:
 • Oboroceanu Ion, preşedintele Centrului de Drept Căuşeni
 • Cătănoi Artemie, preşedintele AO „Asociaţia Psihologilor Tighina”
 • Ţîbîrnă Elena, AO „Fenix XXI”
 1. Comisia drept, administrație publică locală și relații internaționale
 • Porumbrica Maia, preşedinte al AO „VICON”
 • Sîrbu Iurie, preşedintele AO”Centrul Veteranilor Războiului din Afganistan”
 1. Comisia educație, tineret, sport, cultură, protecția socială, sănătate publică și muncă
 • Chiparuş Tatiana, preşedintele AO „Plai Natal”
 • Orghian Oxana, preşedintele AO „Izvoraşul Ursoaia Căuşeni”
 • Traci Pelaghia, preşedintele AO „Speranţa”
 • Cîşlaru Tudor, preşedintele AO Centrul Informaţional Tighina
 1. Comisia pentru agricultură, industrie, protecția mediului, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului
 • Golub Gheorghe, AO”Service Agroinform”
 • Ţaran Raisa, preşedintele AO „Asociaţia Părinţilor”

Despre activitatea Consiliul Raional pentru Participare Căușeni puteți urmări accesând pagina web a consiliului raional Căușeni și pentru întrebări ne puteți contacta pe  adresa electronică crpcauseni@gmail.com.

 

Author:
vineri, octombrie 27th, 2017
Category: Articole, Uncategorized |  Comments off

Un grup de 18 specialiști (reprezentanți ai APC, APL și membri ai rețelei Serviciului Integrare Socio-Profesională „SVIS Moldova” din raioanele Edineț, Orhei, Ștefan-Vodă, Căușeni și din regiunea Transnistreană) au învățat din cele mai bune practici europene, participând la vizita de studiu și schimb de experiență, desfășurată în perioada 15-21 octombrie 2017.

Scopul vizitei a fost cunoașterea serviciilor de susținere a integrării socio-profesionale a tinerilor vulnerabili precum și familiarizarea cu politicile de protecție și asistență socială a tinerilor din Italia.

Programul organizat de Asociația „Amici dei Bambini Moldova” a prevăzut vizite la organizații prestatoare de servicii sociale adresate tinerilor în dificultate din Milano, Vianano Cremasco, Bologna, Venezia și Seveso, accentul fiind pus pe servicii de găzduire temporară, Apartamente Sociale cu grad înalt de autonomie, Case de Tip Familial adresate pre-adolescenților și adolescenților, cooperative sociale destinate tinerilor de 18-21 ani etc.

Delegația din Republica Moldova a fost întâlnită la sediul central al Asociației Ai.Bi. Amici dei Bambini de Președintele Marco Griffini, care i-a inspirat pe cei prezenți prin propria experiență de viață, povestind cu multă pasiune despre momentul creării organizației pe care o conduce și care astăzi este prezentă în 33 țări ale lumii. Serviciul propus de Amici dei Bambini drept bună practică de integrare socială a tinerilor în dificultate a fost ”Casa Pinocchio”, care oferă servicii de găzduire temporară și integrare socială pentru un grup de 8 tineri cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, inclusiv tineri emigranți neînsoțiți.

Un alt model de integrare socio-profesională a tinerilor a fost prezentat de Asociația ”Agevolando” fondată de un grup de tineri care au trăit în afara familiei. Organizația a fost creată pentru a ajuta tinerii să depășească dificultățile provocate de lipsa unui suport social și familial după ieșirea din sistemul de protecție de stat. „Agevolando” activează pentru acei tineri care, odată deveniți adulți, sunt puși în fața situației de a se descurca pe cont propriu. Conform legislației italiene, Statul garantează servicii sociale tinerilor până la vârsta de 18 ani și, în cazuri excepționale, până la 21, dacă se confirmă starea de vulnerabilitate a acestora.

Astfel, Agevolando a mobilizat tinerii care au fost găzduiți de serviciile comunitare educative și a creat în 2013 o rețea informală ”Care Leavers” care organizează conferințe anuale și evenimente culturale la nivel național cu scopul de a pune în discuție problemele cu  care se confruntă aceștia. În rezultaul acestor acțiuni, tinerii vin cu sugestii de îmbunătățire a cadrului legal pentru a optimiza calitatea serviciilor de protecție a tinerilor, în special parcursul de pregătire pentru viața independentă în afara sistemului.

Cooperativă Socială „Arimo a fost fondată în 2003,  creând un serviciu educativ și de plasament pentru tinerii în dificultate, oferind noi oportunități de însoțire spre autonomie economică, educațională și socială. Beneficiarii serviciului sunt copii și tineri aflați în situații de risc: adolescenți îndepărtați de mediul familial, tineri cu risc de comportament deviant sau tineri în conflict cu legea.  Aici, delegația moldovenească a cunoscut 2 din serviciile oferite de „Arimo”:

 • Centrul de plasament temporar “Casa Miriam   găzduiește fete de la 14 la 18/21 ani, din Italia sau din afara țării, cu risc de a fi maltratate sau abuzate în propria familie, scoase din mediul familial prin ordonanța de protecție, sau fete care ispășesc pedeapsa penală. Echipa de educatori sociali pune accent deosebit pe orientarea și formarea profesională a fetelor prin activarea serviciilor locale/ teritoriale (cursuri profesionale), dezvoltându-le abilitățile necesare pentru angajarea în câmpul muncii.
 • Serviciul ”Cheile de la casă – apartamente sociale protejate, ce găzduiesc tineri ieșiți din serviciul rezidențial care, cu suportul și supravegherea unui pedagog social, treptat, ajung la autonomie deplină. Tinerii pot beneficia de acest serviciu pe o perioadă de max.  24 luni, până însușesc abilități de auto-deservire, de gestionare a banilor, a timpului liber, de întreținere a casei.

N.A.T.U.R.& Onlus din orășelul Seveso a fost creat în 1995 pentru a veni în ajutorul părinților în procesul educativ al propriilor copii. Serviciile destinate tinerilor, prezentate delegației din Moldova au fost Serviciul de zi ”Casa aperta”, echivalentul serviciului de after-school  și Serviciul rezidențial pentru fete.

Serviciul rezidențial găzduiește, temporar, adolescentele referite de către serviciile sociale teritoriale prin hotărârea instanței de judecată sau la sugestia serviciilor psihiatrice din teritoriu. Serviciul prevede oferirea unui model sănătos de relaționare pentru  recuperarea relațiilor fetelor cu mamele lor, cu ajutorul unor voluntare (femei cu imagine pozitivă în comunitate) care oferă o parte din timpul lor liber pentru serviciul dat.

”…faptul că serviciile vizitate funcționează în baza principiului ”banii urmează copilul/ tânărul” le permite furnizorilor cu care am făcut cunoștință să ofere servicii de calitate. Statul italian procură serviciile de la organizațiile non-guvernamentale, alocând o sumă per beneficiar, ceea ce permite acoperirea cheltuielilor de implementare a Planului Individual de Intervenție, elaborat de serviciile sociale, revizuit împreună cu personalul prestatorului de servicii și beneficiar”, a menționat Sergiu Aga, coordonatorul echipei „SVIS Orhei”.

Participanții au revenit în țară entuziasmați de varietatea serviciilor cu care s-au cunoscut, de dedicația profesionională a celor care lucrează cu tinerii vulnerabili, dar și cu noi idei de dezvoltare a serviciilor adresate tinerilor defavorizați.

Proiectul „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio – profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova) este implementat de A.O. „DEMOS” în parteneriat cu Asociațiile Obștești „Amici dei Bambini Moldova” și „Serdțe”, în cadrul programului „Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV), finanţat de Uniunea Europeană, co-finanțat de către Caritas Viena, Municipalitatea Viena și un donator privat din Europa.