Archive for the Category ◊ Uncategorized ◊

Author:
joi, iulie 11th, 2019
Category: Uncategorized |  Comments off
Miercuri, 10.07.2019 la ora 10:00,  în sala mare a consiliului raional Căușeni, a avut  loc ședința de lucru a Consiliului de Participare Căușeni unde s-a abordat subiectul  “Identificarea și valorificarea soluțiilor de îmbunătățire a accesului la  serviciile publice și de transport a persoanele cu nevoi speciale din raionul Căușeni”. Participanții ședintei au fost:membrii Consiliului raional de Participare Căușeni, persoane cu dezabilități locomotorii, Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Causeni, reprezentanți ai  Echipei Mobile  Căușeni, șeful direcției finanțe din cadrul consiliului raional Caușeni.
În cadrul ședinței s-a analizat și discutat situaţia  actuală a cererii şi ofertei
privind transportul public luând în calcul securitatea ,accesibilitatea și confortul pentru categoria de persoane cu nevoi speciale, asigurarea accesibilităţii fizice în zonele de aşteptare (stații) ,  în transport (de exemplu, pentru landouri, cărucioare pentru copii, scaune cu rotile), în instituții  și  localuri comerciale (magazine, farmacii…). Au fost identificate modalități de îmbunătățire a serviciilor de transport public și planificate acțiuni ce vor avea un impact social pozitiv.
Author:
luni, noiembrie 12th, 2018
Category: Articole, Uncategorized |  Comments off

AO ”Asociația Psihologilor Tighina” angajează Consultant juridic pentru asigurarea implementării proiectui

”Consiliul Raional pentru Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel local”

Termeni de Referință

Selectarea unui consultant juridic pentru facilitarea funcţionării Consiliului raional de participare Căuşeni.

Durata contractului: 10 luni.

Context

În perioada 01 octombrie 2018 –  30 septembrie 2019 AO „Asociația Psihologilor Tighina” implementază proiectul „Consiliul Raional pentru Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel local”, cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și cofinanţat de Guvernul Suediei.

Proiectul are scopul de a facilita dialogul dintre organizațiile locale ale societății civile și Autoritățile Publice din raionul Căușeni în vederea implementării politicilor publice incluzive. Proiectul include activități de mobilizare și abilitare a comunităților, promovare a mecanismelor de asigurare a transparenței decizionale, responsabilizare socială.

Misiunea Consiliului de participare este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă necesităților și intereselor societății.  Consiliul de participare este un organ consultativ pe lângă Consiliul Raional Căuşeni, în componența căruia intră organizații ale societății civile, reprezentanţi ai sectorului privat, mass-media, instituţiilor de învăţământ.

Obiective

Pentru  asigurarea bunei funcţionări a Consiliului Raional de Participare Căuşeni, AO „Asociația Psihologilor Tighina” va angaja un consultant juridic  care va facilita activități de cercetare și analiză, advocacy și alte activități legate de activitatea CRP Căuşeni.

Responsabilitățile consultantului:

Pentru realizarea obiectivului, contractantul va avea următoarele sarcini:

 • colectează informații pentru cercetările efectuate de către CRP Căuşeni;
 • urmărește modificările de legislație sau politici relevante pentru activitatea CRP Căuşeni, conform modului de distribuire a sarcinilor în cadrul CRP Căuşeni;
 • colectează informații despre evoluțiile politice și legislative în Republica Moldova;
 • elaborează sau, după caz, verifică materialele pregătite în cadrul proiectului în care este implicat;
 • elaborează avize, recomandări şi propuneri la proiectele de decizii ale Consilului raional Căuşeni;
 • elaborează sau redactează materialele pentru măsurile de advocacy şi urmăreşte efectul acestor măsuri;
 • identifică oportunități pentru reacţii publice sau realizarea altor acțiuni de interes public;
 • întreprinde întâlniri cu factorii de decizie;
 • participă în calitate de consultant sau participant la activitățile de instruire CRP Căuşeni;
 • participă la activități de instruire oferite de alte organizații, în urma coordonării cu directorul de proiect;
 • asigură buna implementare a proiectului în ceea ce privește substanța proiectului;
 • colaborează cu personalul Asociației în vederea asigurării tuturor activităților logistice pentru organizarea evenimentelor CRP Căuşeni;
 • acordă interviuri în mass-media sau apare în emisiuni, reportaje sau articole, în urma coordonării cu Directorul de proiect.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra sub supravegherea directă a coordonatorului de proiect. Contractantul va lucra în afara oficiului AO „Asociația Psihologilor Tighina”.

Cerințe fată de oferta financiară:

Contractantul va elabora oferta financiară reieșind din remunerarea estimată lunar. Oferta va fi exprimată în MDL și va conține suma calculată din care se vor reţine taxe şi impozite conform legislaţiei în vigoare.

Durata contractului

Contractantul va presta serviciile sus-menționate în perioada decembrie 2018 – septembrie 2019.

Cerințe fată de aplicanți:

 • studii universitare în domeniul dreptului;
 • posedarea fluentă a limbii române. Cunoaşterea limbii ruse sau a altor limbi de circulaţie internațională, constituie un avantaj;
 • folosirea calculatorului în activitatea zilnică şi posedarea la nivel avansat a MS Office, Windows şi Internet;
 • posedarea cunoștințelor bune în domeniul justiţiei şi drepturilor omului.

 

Procedura de aplicare și de selectare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conțină:

(1) CV-ul persoanei

(2) Oferta financiară. oferta financiară

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: ap_tighina@yahoo.com cu mențiunea „Consultant juridic” sau la adresa: or. Căuşeni, str. A. Mateevici, 1, bir. 105 până la ora 17.00 la data de 30 noiembrie 2018.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  ap_tighina@yahoo.com

Doar persoanele preselectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

Author:
marți, octombrie 23rd, 2018
Category: Articole, Uncategorized |  Comments off

 

Astăzi  23.10.2018 a fost lansat Proiectul Consiliul Raional pentru Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel local implimentat de AO „Asociația Psihologilor Tighina” cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și cofinanţat de Guvernul Suediei.

Scopul Proiectului va constitui facilitarea dialogului dintre organizațiile locale ale societății civile și Autoritățile Publice din raionul Căușeni în vederea implementării politicilor publice incluzive.

Consiliul Raional pentru Participare Căușeni este un organ consultativ pe lîngă Consiliul raional Căușeni care a fost creat prin Decizia nr. 4/8 din 03 august 2018 cu scopul dezvoltării și promovării parteneriatului strategic între autoritățile publice locale și societatea civilă în vederea consolidării bunei guvernări la nivel raional, prin facilitarea comunicării și participării părților interesate în identificarea și realizarea priorităților strategice de dezvoltare teritorială  la toate etapele și crearea cadrului și capacităților instituționale de asigurare a implicării plenare a părților interesate în procesul de luare a deciziilor.

Componența Consiliul Raional pentru Participare Căușeni este constituită din următorii membri:

 • Cătănoi Artemie, preşedintele AO „Asociaţia Psihologilor Tighina”
 • Chiparuş Tatiana, preşedintele AO „Plai Natal”
 • Cîşlaru Tudor, preşedintele AO Centrul Informaţional Tighina
 • Golub Gheorghe, AO ”Service Agroinform”
 • Oboroceanu Ion, preşedintele Centrului de Drept Căuşeni
 • Orghian Oxana, preşedintele AO „Izvoraşul Ursoaia Căuşeni”
 • Porumbrica Maia, preşedinte al AO „VICON”
 • Sîrbu Iurie, preşedintele AO”Centrul Veteranilor Războiului din Afganistan”
 • Traci Pelaghia, preşedintele AO „Speranţa”
 • Ţaran Raisa, preşedintele AO „Asociaţia Părinţilor”
 • Ţîbîrnă Elena, AO „Fenix XXI”

Evenimentul a urmat cu şedinţa Consiliul Raional pentru Participare Căușeni unde au fost alese organele de conducere :

Preşedinte – Oboroceanu Ion, preşedintele Centrului de Drept Căuşeni

Vicepreşedinte – Ţaran Raisa, preşedintele AO „Asociaţia Părinţilor”

Secretar – Cătănoi Artemie, preşedintele AO „Asociaţia Psihologilor Tighina”

A fost constituit  biroul permanent al Consiliul Raional pentru Participare Căușeni în componența căruia sunt:

 • Oboroceanu Ion, preşedintele Centrului de Drept Căuşeni
 • Ţaran Raisa, preşedintele AO „Asociaţia Părinţilor”
 • Cîşlaru Tudor, preşedintele AO Centrul Informaţional Tighina
 • Golub Gheorghe, AO”Service Agroinform”
 • Ţîbîrnă Elena, AO „Fenix XXI”

Au fost identificate politicele prioritare şi repartizarea membrilor  Consiliul Raional pentru Participare Căușeni conform comisilor de specialitate a Consiliului raional Căuşeni după cum urmiază:

 1. Comisia economie, buget și finanțe:
 • Oboroceanu Ion, preşedintele Centrului de Drept Căuşeni
 • Cătănoi Artemie, preşedintele AO „Asociaţia Psihologilor Tighina”
 • Ţîbîrnă Elena, AO „Fenix XXI”
 1. Comisia drept, administrație publică locală și relații internaționale
 • Porumbrica Maia, preşedinte al AO „VICON”
 • Sîrbu Iurie, preşedintele AO”Centrul Veteranilor Războiului din Afganistan”
 1. Comisia educație, tineret, sport, cultură, protecția socială, sănătate publică și muncă
 • Chiparuş Tatiana, preşedintele AO „Plai Natal”
 • Orghian Oxana, preşedintele AO „Izvoraşul Ursoaia Căuşeni”
 • Traci Pelaghia, preşedintele AO „Speranţa”
 • Cîşlaru Tudor, preşedintele AO Centrul Informaţional Tighina
 1. Comisia pentru agricultură, industrie, protecția mediului, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului
 • Golub Gheorghe, AO”Service Agroinform”
 • Ţaran Raisa, preşedintele AO „Asociaţia Părinţilor”

Despre activitatea Consiliul Raional pentru Participare Căușeni puteți urmări accesând pagina web a consiliului raional Căușeni și pentru întrebări ne puteți contacta pe  adresa electronică crpcauseni@gmail.com.

 

Author:
joi, august 16th, 2018
Category: Uncategorized |  Comments off

Pe data de  13 august  2018 a fost organizată a VI-a întâlnire a specialiștilor din Serviciul Integrare Socio-Profesională în cadrul rețelei non-formale „SVIS Moldova”, realizată în cadrul proiectul „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova”.

Aceste întâlniri au drept scop consolidarea relațiilor profesionale între specialiștii de pe ambele maluri ale Nistrului și familiarizarea membrilor rețelei „SVIS Moldova” cu cele mai reușite experiențe în realizarea Serviciului Integrare Socio-Profesională a tinerilor dezavantajați – a menționat Liliana Samcov, directorul asociației ”Demos” și coordonatorul proiectului.

Reţeaua „SVIS Moldova” este compusă din 6 ONG-uri resursă de pe ambele maluri ale râului Nistru. „SVIS Moldova” deservește municipiile Tiraspol, Bender și 11 raioane beneficiare ale proiectului: Edineț, Ocnița, Orhei, Rezina, Căușeni, Ștefan-Vodă, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Rîbnița, Camenca.

În cadrul acestei vizite am ținut să prezentăm colegilor noștri de pe ambele maluri ale Nistrului cele mai relevante servicii și  bune practici dezvoltate de „Asociația Psihologilor Tighina” în cei aproape 20 ani de experiență și anume Centrul de Asistenţă şi Reintegrare Socială pentru Tinere  și Centrul maternal „Pro Familia”, instituţii publicedin Căușenice acordă servicii de consiliere victimelor violenţei domestice şi oferă plasament temporar cuplurilormamă- copil” – a declarat Ludmila Afteni, directorul asociației.

În cadrul întrunirii specialiștii s-au cunoscut cu un grup de beneficiari din raioanele Căușeni și Ștefan-Vodă care au prezentat reușitele sale personale și profesionale atinse cu sprijinul echipei Serviciului Integrare Socio-Profesională.

Proiectul „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio – profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova) este implementat de Asociația Obștească „DEMOS” în parteneriat cu Asociațiile „Amici dei Bambini Moldova” și „Serdțe”, în cadrul programului „Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV), finanţat de Uniunea Europeană, co-finanțat de către Caritas Viena, Municipalitatea Viena și un donator privat din Europa.

 

 

Author:
sâmbătă, iunie 02nd, 2018
Category: Uncategorized |  Comments off

Începând cu 28 mai 2018, 80 tineri defavorizați de pe ambele maluri ale Nistrului vor participa la 4 ture ale taberei de vară cu genericul ”Dezvoltarea abilităților și competențelor sociale” organizate în cadrul proiectului „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova).

Scopul taberei desfășurate la Vadul-lui-Vodă este de a asigura incluziunea socială a tinerilor defavorizați de pe ambele maluri ale Nistrului prin dezvoltare personală, comunicare și socializare, oferind șanse egale tuturor participanților și asigurând echilibrul de gen.

Fiecare tură de tabără va avea o durată de 5 zile și va găzdui câte un grup de 20 beneficiari ai Serviciului Integrare Socio-Profesională (SVIS Moldova) din 11 raioane (Edineț, Ocnița, Orhei, Rezina, Căușeni, Ștefan-Vodă, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Râbnița, Camenca și orașele Tiraspol, Bender – susține Victor Moroz, coordonator național al proiectului „SVIS Moldova” („Demos”).

Stela Vasluian, director filială Amici dei Bambini, Moldova a declarat că ”…pentru buna desfășurare a taberelor au fost selectați 2 formatori care vor utiliza metode accesibile și interactive astfel încât tinerii să reușească să-și dezvolte și să-și consolideze abilități de prezentare, comunicare, socializare și relații interpersonale. Accentul va fi pus pe comunicarea eficientă,  valoarea pozitivă a conflictului și căi amiabile de soluționare”.

Proiectul „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova) este implementat de A.O. „DEMOS” în parteneriat cu Asociațiile Obștești „Amici dei Bambini” și „Serdțe”, în cadrul programului „Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV), finanţat de Uniunea Europeană, co-finanțat de către Caritas Viena, Municipalitatea Viena și un donator privat din Europa.

Author:
vineri, octombrie 27th, 2017
Category: Articole, Uncategorized |  Comments off

Un grup de 18 specialiști (reprezentanți ai APC, APL și membri ai rețelei Serviciului Integrare Socio-Profesională „SVIS Moldova” din raioanele Edineț, Orhei, Ștefan-Vodă, Căușeni și din regiunea Transnistreană) au învățat din cele mai bune practici europene, participând la vizita de studiu și schimb de experiență, desfășurată în perioada 15-21 octombrie 2017.

Scopul vizitei a fost cunoașterea serviciilor de susținere a integrării socio-profesionale a tinerilor vulnerabili precum și familiarizarea cu politicile de protecție și asistență socială a tinerilor din Italia.

Programul organizat de Asociația „Amici dei Bambini Moldova” a prevăzut vizite la organizații prestatoare de servicii sociale adresate tinerilor în dificultate din Milano, Vianano Cremasco, Bologna, Venezia și Seveso, accentul fiind pus pe servicii de găzduire temporară, Apartamente Sociale cu grad înalt de autonomie, Case de Tip Familial adresate pre-adolescenților și adolescenților, cooperative sociale destinate tinerilor de 18-21 ani etc.

Delegația din Republica Moldova a fost întâlnită la sediul central al Asociației Ai.Bi. Amici dei Bambini de Președintele Marco Griffini, care i-a inspirat pe cei prezenți prin propria experiență de viață, povestind cu multă pasiune despre momentul creării organizației pe care o conduce și care astăzi este prezentă în 33 țări ale lumii. Serviciul propus de Amici dei Bambini drept bună practică de integrare socială a tinerilor în dificultate a fost ”Casa Pinocchio”, care oferă servicii de găzduire temporară și integrare socială pentru un grup de 8 tineri cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, inclusiv tineri emigranți neînsoțiți.

Un alt model de integrare socio-profesională a tinerilor a fost prezentat de Asociația ”Agevolando” fondată de un grup de tineri care au trăit în afara familiei. Organizația a fost creată pentru a ajuta tinerii să depășească dificultățile provocate de lipsa unui suport social și familial după ieșirea din sistemul de protecție de stat. „Agevolando” activează pentru acei tineri care, odată deveniți adulți, sunt puși în fața situației de a se descurca pe cont propriu. Conform legislației italiene, Statul garantează servicii sociale tinerilor până la vârsta de 18 ani și, în cazuri excepționale, până la 21, dacă se confirmă starea de vulnerabilitate a acestora.

Astfel, Agevolando a mobilizat tinerii care au fost găzduiți de serviciile comunitare educative și a creat în 2013 o rețea informală ”Care Leavers” care organizează conferințe anuale și evenimente culturale la nivel național cu scopul de a pune în discuție problemele cu  care se confruntă aceștia. În rezultaul acestor acțiuni, tinerii vin cu sugestii de îmbunătățire a cadrului legal pentru a optimiza calitatea serviciilor de protecție a tinerilor, în special parcursul de pregătire pentru viața independentă în afara sistemului.

Cooperativă Socială „Arimo a fost fondată în 2003,  creând un serviciu educativ și de plasament pentru tinerii în dificultate, oferind noi oportunități de însoțire spre autonomie economică, educațională și socială. Beneficiarii serviciului sunt copii și tineri aflați în situații de risc: adolescenți îndepărtați de mediul familial, tineri cu risc de comportament deviant sau tineri în conflict cu legea.  Aici, delegația moldovenească a cunoscut 2 din serviciile oferite de „Arimo”:

 • Centrul de plasament temporar “Casa Miriam   găzduiește fete de la 14 la 18/21 ani, din Italia sau din afara țării, cu risc de a fi maltratate sau abuzate în propria familie, scoase din mediul familial prin ordonanța de protecție, sau fete care ispășesc pedeapsa penală. Echipa de educatori sociali pune accent deosebit pe orientarea și formarea profesională a fetelor prin activarea serviciilor locale/ teritoriale (cursuri profesionale), dezvoltându-le abilitățile necesare pentru angajarea în câmpul muncii.
 • Serviciul ”Cheile de la casă – apartamente sociale protejate, ce găzduiesc tineri ieșiți din serviciul rezidențial care, cu suportul și supravegherea unui pedagog social, treptat, ajung la autonomie deplină. Tinerii pot beneficia de acest serviciu pe o perioadă de max.  24 luni, până însușesc abilități de auto-deservire, de gestionare a banilor, a timpului liber, de întreținere a casei.

N.A.T.U.R.& Onlus din orășelul Seveso a fost creat în 1995 pentru a veni în ajutorul părinților în procesul educativ al propriilor copii. Serviciile destinate tinerilor, prezentate delegației din Moldova au fost Serviciul de zi ”Casa aperta”, echivalentul serviciului de after-school  și Serviciul rezidențial pentru fete.

Serviciul rezidențial găzduiește, temporar, adolescentele referite de către serviciile sociale teritoriale prin hotărârea instanței de judecată sau la sugestia serviciilor psihiatrice din teritoriu. Serviciul prevede oferirea unui model sănătos de relaționare pentru  recuperarea relațiilor fetelor cu mamele lor, cu ajutorul unor voluntare (femei cu imagine pozitivă în comunitate) care oferă o parte din timpul lor liber pentru serviciul dat.

”…faptul că serviciile vizitate funcționează în baza principiului ”banii urmează copilul/ tânărul” le permite furnizorilor cu care am făcut cunoștință să ofere servicii de calitate. Statul italian procură serviciile de la organizațiile non-guvernamentale, alocând o sumă per beneficiar, ceea ce permite acoperirea cheltuielilor de implementare a Planului Individual de Intervenție, elaborat de serviciile sociale, revizuit împreună cu personalul prestatorului de servicii și beneficiar”, a menționat Sergiu Aga, coordonatorul echipei „SVIS Orhei”.

Participanții au revenit în țară entuziasmați de varietatea serviciilor cu care s-au cunoscut, de dedicația profesionională a celor care lucrează cu tinerii vulnerabili, dar și cu noi idei de dezvoltare a serviciilor adresate tinerilor defavorizați.

Proiectul „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio – profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova) este implementat de A.O. „DEMOS” în parteneriat cu Asociațiile Obștești „Amici dei Bambini Moldova” și „Serdțe”, în cadrul programului „Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV), finanţat de Uniunea Europeană, co-finanțat de către Caritas Viena, Municipalitatea Viena și un donator privat din Europa.

 

Author:
joi, octombrie 12th, 2017
Category: Uncategorized |  Comments off

Miercuri, 11 octombrie 2017, a fost organizată o vizită de familiarizare a 24 specialiști din Serviciul Integrare Socio-Profesională cu serviciile sociale ale Misiunii Sociale ”Diaconia” adresate tinerilor vulnerabili.

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectul „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS-Moldova).

 Organizația gazdă, având o experiență de 16 ani în domeniul social, implementează mai multe programe adresate diverselor categorii de beneficiari pe teritoriul Republicii Moldova. Dl. Oleg Paraschiv, coordonator programe în cadrul Misiunii Sociale ”Diaconia”, a prezentat oaspeților evoluția serviciilor ”Diaconia” pentru integrarea socială și profesională a tinerilor, colaborarea cu instituțiile publice, private precum și cu serviciile comunitare pentru facilitarea auto-angajării tinerilor, modele de antreprenoriat social, dificultățile în lucrul cu beneficiarii și metodele de depășire a acestora. De asemenea au fost organizate și întâlniri cu beneficiarii serviciilor.

Cei 24 participanți au avut posibilitatea să cunoască serviciile Misiunii Sociale ”Diaconia” relevante pentru echipele SVIS Moldova, și anume Centrul Maternal și Apartamentul Social.

Centrul maternal ”În brațele mamei” a fost lansat în 2010 și are drept scop asigurarea dreptului fiecărui copil de a crește în familie. Serviciile centrului sunt adresate mamelor cu copii nou-născuți, constrânse să recurgă la abandon, mame solitare, mame minore, mame victime ale traficului de ființe umane, mame proveni­te din familii cu venituri mici și/sau mar­ginalizate; gravide în ultimul trimestru de sarcină (38 de săptămâni), aflate în situație de risc.

Dna Tatiana Negru, coordonatorul centrului a menționat că în 2016, 21 de cupluri mamă‑copil au beneficiat de asistență complexă, iar 5 dintre ele au continuat parcursul de integrare socială în Centrul de găzduire secundară „Casa Maria”, inaugurat de Diaconia în anul 2015. Coordonatorul a prezentat metodologia serviciului, procedurile și instrumentele specifice de lucru, iar partciipanții au  manifestat un viu interes, adresând acesteia multiple înrebări.

Un alt serviciu adresat tinerelor defavorizate, prezentat de organizația-gazdă a fost Apartamentul social „Spre Independență” inaugurat în 2007. Anual, câte 6-7 tinere ieșite din sistemul rezidențial, orfane sau din familii defavorizate, sunt găzduite în cadrul Apartamentului social. Serviciile oferite (asistență socială, psihologică, spirituală, vocațională etc.) urmăresc creșterea gradului de autonomie personală și socială a tinerelor. În urma intervenției multidiscplinare a echipei de profesioniști, 95% din beneficiarele apartamentului social au un loc de muncă și posibilități de viață autonomă – a declarat Iraida Cazac, coordonatorul apartament social.

Participanții au revenit la locurile sale de muncă cu noi idei și ferma convingere că profesionalismul îmbinat cu dragostea de oameni este formula ideală a unui serviciu social de calitate.

Proiectul „Inițiative comune ale organizațiilor societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului în vederea integrării socio – profesionale a tinerilor defavorizați din Republica Moldova” (SVIS Moldova) este implementat de A.O. „DEMOS” în parteneriat cu Asociațiile Obștești „Amici dei Bambini Moldova” și „Serdțe”, în cadrul programului „Sporirea Măsurilor de Încredere” (CBM IV), finanţat de Uniunea Europeană, co-finanțat de către Caritas Viena, Municipalitatea Viena și un donator privat din Europa.

Author:
vineri, iunie 23rd, 2017
Category: Uncategorized |  Comments off

Author:
vineri, noiembrie 06th, 2015
Category: Uncategorized |  Comments off

Anul 2014 a însemnat pentru AO ”Asociaţia Psihologilor Tighina” o perioadă benefică de realizare a obiectivelor statutare, misiunii şi viziunii Asociaţiei promovînd cu succes 3 proiecte:

 1. „Organizaţiile societăţii civile din r-le Căuşeni, Anenii Noi , Ştefan Vodă şi regiunea transnistreană – mai viabile şi competitive în protecţia tinerilor în dificultate socială”, finanţat de către FHI360;
 2. ”Consolidarea capacității actorilor comunitari în sporirea ratei succesului în profilaxia și tratarea tuberculozei”, finanțat de către Fundația SOROS Moldova

2.    „Servicii comunitare alternative consolidate în asistenţa familiilor în dificultate” susţinut de către Fundaţia Est –Europeană;

     Activităţile şi rezultatele proiectului 1.  

Prin respectivul proiect AO ”Asociaţia Psihologilor Tighina” a onorat misiunea asumată faţă de beneficiarii acestuia – actorii comunitari din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, Anenii Noi, regiunea transnistreană apropiată, inclusiv or. Bender, Tiraspol: oferirea asistenţei  în şcopul abilitării practice a ONG-urilor – ţintă, echipelor multidisciplinare comunitare pe durata proiectului în vederea diminuării deficienţelor în  asistenţa socială complexă a familiilor în dificultate privind dreptul acestora la integrare comunitară eficientă. Experienţa parcursă reprezintă un model implementat cu succes de abordare constructivă comunitară a activităţilor menite să diminueze deficienţele cu care se confruntă ONG-urile active în domeniul protecţiei tinerilor din familii dezintegrate afectați de fenomenul migrației. Programul a presupus o abordare preponderent practică a solicitărilor constutuenţilor pornind de la misiunile statutare ale acestora în activităţile pe care le derulează.

Proiectul realizat a contribuit la schimbarea politicilor în domeniu, avînd o agenda pe măsura asteptărilor constituenţilor, Asociaţia Psihologilor avînd deja realizate activităţi de mentoring pentu solicitanţii din regiune. Unele exemple istorii de succes –  bune practici de colaborare în reţeaua interregională care a fost constituită au fost diseminate la nivel naţional. De asemenea, parteneriatele consolidate ca şi produse ale proiectului asigură în continuarea durabilitatea abordărilor comunitare în protecţia tinerilor în dificultate socială. Obiectivele proiectului: 1.Constutuirea unei reţele de suport pe durata proiectului  pentru ONG-urile active în problemele familiilor în dificultate în vederea realizării unor servicii de calitate pentru beneficiarii acestora; 2. consolidarea competenţelor ONG – urilor din comunităţile – ţintă în crearea/gestionarea serviciilor sociale pentru tinerii afectați de fenomenul migrației din familiile în dificultate pe durata proiectului; 3. fortificarea parteneriatului cu APL din comunităţile – ţintă în vederea elaborării strategiei integrate de asistenţă socială a familiilor afectate de fenomenul migrației rezidă în solicitările de suport ale constituienţilor în domeniul asistenţei persoanelor în dificultate au fost realizate.

În acest sens în a. 2014 a fost desfăşurat un amplu program de acţiuni pentru realizarea obiectivelor preconizate care a cuprins:

 1. Oferirea consultanţei beneficiarilor la solicitare;
 2. Facilitarea unui tur de vizite de studiu între echipele membre – ale reţelei proiectului;
 3. Elaborarea în comun cu fiecare grup a indicatorilor de performanţă a asistenţei realizate;
 4. Evaluare iniţială pre – proiect a asteptărilor, necesităţilor, rezultatelor scontate pentru constituienţii din 10 localităţi – ţintă ale r. Căușeni;
 5. Training pentru ONG/GIC în managementul de caz;
 6. Replicarea mecanismului de referire a beneficiarilor în SNR/la centrele comunitare/rezidenţiale;
 7. Suport logistic pentru noile ONG-uri în elaborarea cererilor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
 8. Monitorizarea realizării de către ONG-urile constituente a strategiilor de asistenţă comunitară promovate;
 9. Elaborarea unui plan de acţiuni comune privind reintegrarea persoanelor în dificultate.

Un element indispensabil pe care Asociaţia îl promovează în continuare în activitatea sa, dar care a constituit un capitol nou al actualului proiect la constituit promovarea activităţilor de voluntariat al tinerilor în dezvoltarea comunitară a localităţilor – ţintă. Constituirea Grupurilor de Iniţiativă Comunitară a Voluntarilor (GICV) în 10 localităţi – ţintă şi instruirea acestora în materie de participare comunitară pentru realizarea schimbărilor pe care şi le doresc în comunităţile lor a încurajat voluntarii la implementarea la finele a. 2014 a acțiunilor de mobilizare civică.

Bucură în mod deosebit aceste iniţiative prin participarea a circa 50 de voluntari care au reuşit să obţină deschiderea comunităţilor pentru acţiuni de interes comun, au soluţionat probleme pe care le-au identificat de sinestătător, au beneficiat de susţinerea financiară a APL din comunităţile lor.

Numărul beneficiarilor indirecţi se estimează la circa 800 implicaţi pe parcursul ultimului an, cifra incluzînd persoanele din comunităţile – ţintă încadrate indirect în acţiunile proiectului, informate, chestionate, implicate ca persoane de reper în viaţa beneficiarilor direcţi, colaboratori ai diferitor entităţi de stat sau ale sectorului asociativ, reprezentanţi ai APL, agenţi economici, prestatori de servicii de instruire vocaţională, consultanţă, colaboratori medicali, ai organelor de drept etc.

Specificul proiectului a prevăzut implicarea constituienţilor direcţi –  ONG – uri, echipe de implementare comunitare etc în replicarea experienţelor obţinute din interacţiunea cu echipa APT în comunităţile – ţintă. Implicarea acestora se regăseşte pe toate segmentele: stabilirea obiectivelor, rezultatelor scontate, selectarea strategiilor de implementare, implementarea propriu – zisă, evaluarea progreselor, elaborarea unor măsuri corective (după caz) şi valorificarea continuă a experienţei obţinute prin replicarea acesteia în situaţii noi de intervenţie.

Dezvoltarea organizaţională a devenit un alt domeniu prioritar în activitatea APT odată cu implementarea programului “Parteneriate pentru o societate civilă duravilă în Moldova”. FHI360 a fost partenerul care a mobilizat  organizaţional şi financiar reconceptualizarea acestui capitol important în viaţa oricărui NGO. Programul desfăşurat de instruire în dezvotare personală, incluzînd trainingurile alături de NGO-colege de implementare, consultările pe probleme organizaţionale, evaluările periodice au contribuit şi la îmbunătăţirea documentelor fundamentale ale APT. În acest sens au fost elaborate planul strategic al organizaţiei, planul de colectare de fonduri, mecanismul de motivare şi promovare  a angajaţilor.

     Activităţile şi rezultatele proiectului 2.

Avînd drept scop consolidarea capacităţilor actorilor comunitari de pe ambele maluri ale Nistrului în oferirea asistenţei sociale complexe a persoanelor în dificultate pe durata proiectului proiectul Servicii comunitare alternative consolidate în asistenţa familiilor în dificultatea abordat problemă realizării unui transfer de bune practici parteneriale în dezvolarea serviciilor alternative de asistenţă a persoanelor în dificultate. Astfel,  fortificarea competenţelor de identificare şi diminuare a problemelor cu care se confruntă a beneficiarilor finali – persoanelor în dificultate socială a s-a finalizat cu elaborarea unui mecanism de colaborare partenerială în asigurarea durabilităţii postproiect a serviciilor de asistenţă comunitară  în cadrul centrelor de asistență a familiilor în dificultate din or. Căușeni și or. Tiraspol. Proiectul s-a încadrat perfect în contextul acţiunilor de asistenţă complexă a persoanelor în dificultate socială (tineri, femei, familii) conform obiectivelor statutare, finalităţile proiectului integrîndu-se respectiv în obiectivele pe termen lung ale Asociaţiei. În lipsa iniţiativelor altor actori de pe ambele maluri ale Nistrului în acest domeniu, la solicitarea APL ambele organizaţii aplicante au oferit asistenților sociali un şir de subiecte de instruiri în domeniu în cadrul Centrelor de Asistenţă şi Protecţie a Tinerelor în dificultate pe care le gestionează, astfel încît interesele profesionale ale acestora s-au extins pe mai multe domenii de competenţă profesională. Echipa de implementare a proiectului din or. Căuşeni a oferit în cîteva rînduri servicii de instruire şi pentru echipele multidisciplinare comunitare din raion, experienţă, care fiind împărtăşită, a fost solicitată şi de partenerii de la Tiraspol pentru angajații Centrului lor precum și a partenerilor cu care aceștea lucrează. Avînd multiple tangențe comune, activitatea ambelor centre partenere a fost replicată cu succes și pentru responsabilii de aceste servicii pe ambele maluri ale Nistrului. Astfel, în cadrul proiectului a fost creat un cadru alternativ de învățare și schimb de bune practici cu colegii de peste Nistru care a avut o triplă valență: schimb de experiență între 2 instituții gestionate de către 2 ONG-uri care prestează servicii pentru victimele violenței în familie și a traficului de ființe umane, stagii/instruiri/schimburi practice pentru echipele multidisciplinare comunitare din cele 2 regiuni în consolidarea eforturilor lor privind protecția persoanelor în dificultate socială precum şi mediatizarea acestei experienţe noi şi a produselor proiectului, impactului acestuia pentru întreaga regiune.Proiectul de parteneriat a răspuns nevoilor de integrare/reintegrare socială a familiilor în dificultate socială din r. Căuşeni şi din regiunea transnistreană, constituind o continuare a colaborării iniţiate între cele 2 organizaţii aplicante încă din a. 2008. Colaborarea în acest proiect a avut ca scop să impulsioneze sinergia eforturilor organizaţiilor care deţin experienţă durabilă în asistenţa persoanelor în dificultate prin diversificarea serviciilor de alternativă oferite respectivelor persoane, consolidarea capacităţilor de dialog comunitar cu diverşi actori implicaţi în protecţia persoanelor în dificultate, mobilizarea echipelor comunitare multidisciplinare pentru oferirea asistenţei alternative. Astfel, proiectul a înregistrat un schimb de noi practici, modele de succes ale eforturilor comunitare consolidate în susţinerea persoanelor în dificultate socială

 

     Activităţile şi rezultatele proiectului 3.

 

Proiectul ”Consolidarea capacității actorilor comunitari în sporirea ratei succesului în profilaxia și tratarea tuberculozei” a constituit o nouă provocare pentru APT prin realizarea următoarelor obiective ale acestuia:

 1. consolidarea capacităţii autorităţilor publice şi altor actori comunitari prin extinderea  acţiunilor  intersectoriale de sensibilizare a opiniei publice despre situaţia reală privind tuberculoza în toate localităţile  raionului Căuşeni;
 2. implicarea activă a actorilor comunitari în acţiunile de ameliorare a situaţiei privind tuberculoza prin includerea în agendele factorilor de decizie din raionul Căuşeni a problematicii din acest domeniu;
 3. oferirea oportunităţilor de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi reducerea cazurilor de marginalizare  persoanelor infectate de tuberculoză şi a celor aflaţi în contact prin acordarea consilierii şi suportului, inclusiv material;
 4. reducerea numărului de abandon a tratamentului la tuberculoză în localităţile raionului Căuşeni prin multiplicarea bunei practici existente în acest domeniu

În baza rezultatelor obţinute de echipa proiectului au fost consolidate relaţiile cu partenerii prin realizarea activităţii de lansare a proiectului şi de organizare a şedinţelor de instruire pentru voluntari şi membrii echipelor multidisciplinare. Partenerii au fost instruiţi în modalităţile de aplicare a managementului de caz în fiecare situaţie depistată în comunitate. În mai multe localităţi au fost create echipe de voluntari, care au activat în dependentă de necesităţile identificate. În perioada de raport au fost organizate 25 sesiuni de informare şi planificare cu participarea a 609 persoane, 30 şedinţe cu participarea a 123 participanţi. În localităţile raionului au fost realizate acţiuni de promovare a modului sănătos de viaţă cu implicarea activă a voluntarilor. În 10 localităţi ale raionului voluntarii au organizat săptămâna informaţională în domeniul profilaxiei tuberculozei. În această perioadă au fost organizate acţiuni, inclusiv teatru social, serată de odihnă cu tematica  privind profilaxia tuberculozei. Au fost aplicate instrumentele de asistenţă şi consiliere socială, psihologică şi medicală a persoanelor bolnave şi celor aflate în contact; Principala atenţie a fost acordată asistenţei individuale a bolnavilor în cadrul vizitelor la domiciliu şi însoţirea lor la medicul ftiziatru şi la alţi medici de profil în caz de necesitate. Echipa proiectului a evaluat situaţia socială  si a oferit  suport psiho-social pentru 168 persoane inclusiv bolnavi TB si membrii familiilor acestora. Permanent s-a analizat impactul activităţilor din proiect, prin realizarea activităţilor de revenire în localităţi şi cele de instruire. A fost consolidată capacitatea  actorilor comunitari  de a interveni cu asistenţă în fiecare caz de îmbolnăvire de tuberculoză. În fiecare comunitate s-a reuşit de a obţine o implicarea activă a Echipelor Multidisciplinare în soluţionarea problemelor cu care se confruntă bolnavii de tuberculoză şi familiile lor. Au fost instruiţi 123 voluntari care ulterior au realizat activităţi în localităţile beneficiare. A fost oferit suport psihosocial la peste 168 persoane. Activităţile de informare şi sensibilizare privind controlul asupra tuberculozei şi a modului sănătos de viaţă în general  realizate în fiecare localităţile raionului au avut impact asupra schimbării atitudinii cetăţenilor faţă de propria sănătate. În colaborare cu administraţia publică din  8 localităţi au fost realizate activităţi de informare, inclusiv şi de oferire a asistenţei medicale pentru 500 participanţi. Diseminarea informaţiilor privind importanţa depistării precoce a tuberculozei pentru sporirea ratei succesului tratamentului a favorizat mărirea numărului de persoane care au solicitat diagnosticarea şi consultanţa la medicul ftiziatru.

În situaţia, că mai multe luni cabinetul de ftiziatrie a activat fără medicul de profil echipa proiectului a oferit susţinere personalului medical în monitorizarea tratamentului pentru bolnavii cu risc de abandon, inclusiv pentru cei care au avut reacţii adverse la tratamentul medicamentos. Au fost realizate 77 vizite la bolnavii cu TB şi membrii familiilor acestora. A fost oferită asistenţă psihologică pentru 126 persoane şi suport psiho–social pentru 168 persoane. În rezultatul acţiunilor de informare şi sensibilizare s-a reuşit depistarea precoce a maladiei la 96 persoane. În rezultatul aplicării instrumentelor de asistenţă multifuncţională s-a reuşit readucerea în tratament a 10 persoane aflate în abandon pe o perioadă mai îndelungată. Echipele multidisciplinare din 27 autorităţi publice din raion s-au implicat în analiza situaţiei şi identificarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă bolnavii de TB şi persoanele din contact. Consiliilor locale le-au fost oferite oportunităţi de implicare în controlul privind controlul TB. În 36 instituţii de învăţământ au fost realizate acţiuni de informare privind tuberculoza, la care au participat peste 14300 elevi, profesori şi părinţi. În 20 instituţii educaţionale au fost create echipe de voluntari care realizează acţiuni de informare şi sensibilizare a comunităţii, dar şi de susţinere a semenilor lor care sunt în contact cu bolnavii de TB. Informaţiile voluntarilor au fost oferite la peste 3000 de persoane din comunităţile raionului în cadrul săptămânii voluntarilor  În total  voluntarii au desfăşurat 60 de acţiuni de informare. Echipa proiectului a elaborat instrumentele de asistenţă multifuncţională a bolnavilor de TB şi a celor din contact, instrumente pe care le aplică asistenţii sociali şi în raport cu alte categorii de  persoane defavorizate. Iniţial a fost oferită asistenţă pentru 100 bolnavi de TB, ulterior numărul lor s-a micşorat pînă la 68-70 pacienţi. În gimnaziile Sălcuţa, Baimaclia  au avut loc şedinţe a cluburilor de dezbateri, în rezultat adolescenţii au obţinut informaţii privind responsabilitatea faţă de propria sănătate. A fost oferit suport psihologic pentru 126 persoane, suport psiho-social pentru 308 persoane şi consiliere de la egal la egal. Pentru 4 familii cu copii mici a fost oferită asistenţă, inclusiv materială pe o perioadă de pînă la 6 luni din partea Centrului Maternal „Pro Familia”. Au fost întoarse în tratament 10 persoane cu abandon. S-a schimbat atitudinea autorităţilor locale faţă de problematica privind tuberculoza. Este evidentă o implicare activă a asistenţilor sociali şi a specialiştilor din Direcţia raională în asistenţa bolnavilor de tuberculoză şi a celor aflaţi în contact. La solicitarea echipei de implementare în acţiunile de  control asupra tuberculozei, inclusiv lichidarea focarelor  de infectare au participat şi reprezentanţii organelor de drept. Este în premieră implicarea voluntarilor, inclusiv şi maturi în acţiunile de control asupra tuberculozei. Au fost înregistrate şase cazuri când vecinii au organizat deplasarea bolnavilor la investigare. Tot ei monitorizează şi tratamentul. Prin implementarea proiectului s-au creat premise de abordare în complex a problemelor privind controlul tuberculozei, acţiunile în acest sens au devenit prioritare pentru autorităţile publice, pentru serviciile desconcentrate şi descentralizate cât şi pentru sectorul asociativ. „A fost depăşit stereotipul, că tratamentul bolnavului de tuberculoză este preocuparea doar a medicilor, s-a confirmat convingerea, că tuberculoza este o boală socială„ citatul din fişa de evaluare a unui participant la instruire.

În activităţile de informare şi sensibilizare s-au încadrat şi alte organizaţii obşteşti din raion. Membrii asociaţiei au continuat participarea la acţiunile organizate în cadrul platformei naţionale privind controlul asupra tuberculozei. În localităţile raionului s-a depăşit  marginalizarea şi stigmatizarea bolnavilor de tuberculoză, dovadă sunt acţiunile de susţinere a bolnavilor de către vecini, rude şi voluntari.  Au fost excluse cazurile de intimidare a copiilor din familiile cu bolnavi de tuberculoză prin interzicerea lor la procesul educaţional. În instituţiile educaţionale se aplică instrumentele de asistenţă în baza managementului de caz pentru 8 copii din familiile în care unul din părinţii bolnavi de TB  este în abandon.

 

Impactul asupra organizaţiei. Proiectele implementate au continuat consolidarea experienţei ONG-ului în vederea asistenţei complexe a tinerilor în dificultate socială, a avut de învăţat din experienţa noilor parteneriate cu AOFM, agenţi economici, APL din localităţile-ţintă, instituţiile de învăţămînt,. Echipa de implementare a reuşit să extindă aria de acoperire cu servicii de asistenţă pentru localităţile noi din regiunea transnistreană, aceste servicii fiind solicitate şi după finalizarea proiectului. ONG-ul îşi menţine poziţia de lider în regiune în asistenţa familiilor în dificultate, gestionarea surselor oferite a consolidat capacitatea de analiză şi prognză a cost-eficienţei surselor financiare în actualele şi viitoarele proiecte. Concluziile respective au fost posibile în urma analizei chestionarelor de evaluare a activităţilor, opiniilor partenerilor, feed back-ului beneficiarilor, analizei SWOT la finele proiectului, aprecierilor oferite de către APL-urile partenere, ATOFM Căuşeni,  Secţiei raionale Asistenţă Socială Căuşeni, precum şi în urma autoevaluării activităţii echipei proiectului la diferite etape de implementare. Echipa consideră această experienţă ca fiind un parteneriat de succes şi prin colaborarea cu Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret, Sport Căuşeni, oferindu-i suportul în susţinerea continuităţii instruirii pentru absolvenţii în dificultate a gimnaziilor care din diverse considerente nu-şi pot continua studiile după absolvirea treptei gimnaziale, nerezistînd tentaţiei de a se angaja la munci umilitoare şi subapreciate. E de menţionat faptul că unii beneficiari ai proiectului au devenit promotori ai impactului acestuia şi a imaginii de succes a organizaţiei, realizînd referinţe pozitive şi recomandări foştilor colegi, prieteni şi consăteni de-ai lor invitîndu-i să acceseze serviciile organizaţiei oferite tinerilor şi familiilor acestora. De asemenea ei solicită echipei implicarea lor şi în alte acţiuni de asistenţă în cadrul proiectelor de viitor.

Publicitatea activităţii. Eforturile pentru publicitatea proiectelor au anticipat demararea acestora. Aceste acţiuni au fost realizate aşa precum au fost planificate, cu partenerii media avînd experienţa din derularea acţiunilor publicitare a proiectelor anterioare. Parteneriatul de durată cu studioul local Căuşeni de TV “Studio – L constituie o experienţă prin care această sursă media elucidează evenimentele din cadrul desfăşurării acestora. Agendele evenimentelor, comunicatele de presă pe care le oferim anticipînd derularea evenimentelor proiectului asigură o înţelegere clară a mesajului, excluderea informaţiilor distorsionate pentru aceste surse media. În alt sens, partenerii media care ne-au vizitat la invitaţia FHI360 au respectat rigorile profesionale vizavi de diseminarea impactului proiectului precum şi aşteptările noastre privind specificul informaţiei oferite în aceste scopuri.

 

 

 

      

Author:
miercuri, februarie 04th, 2015
Category: Uncategorized |  Comments off

 

Asociaţia Psihologilor Tighina a organizat la data de 28 ianuarie 2015,  în Sala Mare a Consiliului Raional Căuşeni,  Conferinţa Skype  cu partenerul Fundaţia pentru Tineri şi Femei din or. Iaşi, România.  Genericul conferinţei “Practici europene de asistenţă socială pentru familiile  în dificultate-suport în asistenţa persoanelor afectate de fenomenul migraţiei” a trezit interesul participanţilor. Cei prezenţi: asistenţi sociali comunitari, specialişti din cadrul DASPF Căuşeni, poliţişti, membri ai ONG-urilor active din comunitate, specialişti din cadrul serviciilor sociale specializate au avut prilejul de a efectua un schimb de experienţă, de a discuta problemele existente în domeniu.

A avut loc o evaluare a activităţilor în cadrul proiectului “Organizaţiile societăţii civile din r-le Căuşeni, Anenii Noi, Ştefan Vodă şi regiunea transnistreană-mai viabile şi competitive în protecţia tinerilor în dificultate socială” implementat de către AO “Asociaţia Psihologilor Tighina”, fiind relatată  activitatea în domeniul asistenţei tinerilor afectaţi de fenomenul migraţiei în perioada august 2014-ianuarie 2015. Au fost propuse sugestii de îmbunătăţire a activităţilor în cadrul proiectului şi de sporire a impactului acestuia pentru comunităţile implicate.

O informaţie deosebit de valoroasă a relatat preşedinta “Fundaţiei pentru Tineri şi Femei” Irina- Carmen Barbălată cu privire la practicile parteneriale în asistenţa  familiilor afectate de fenomenul migraţiei în România.

Participanţii la Conferinţa Skype au menţionat eficacitatea parteneriatelor internaţionale şi a implementării valorilor europene aplicate de către prietenii români.

Cei prezenţi au acceptat cu entuziasm această nouă practică de a efectua schimbul de experienţă şi au primit suportul informaţional la subiect.

Ana Şchiopu,

membru Asociaţia Psihologilor TighinaIMG_4196 IMG_4204