Author Archive

Author:
marți, decembrie 02nd, 2014
Category: Uncategorized |  Comments off

EU POT!

Asociaţia Psihologilor Tighina, cu suportul Centrului de Drept al Femeilor, Chişinău şi sprijinul financiar al Fundaţiei OAK, în perioada iulie- octombrie 2014, a implementat proiectul EU POT! Proiectul a fost realizat ca parte component a Proiectului Instituţional “Protejarea femeilor împotriva violenţei în familie în Moldova”. Atît în perioada de implementare, cît şi după finisare, proiectul ”Eu pot!” a fost şi este o resursă pentru femei  în autoidentificarea  acestora în situaţia  de violenţă în familie şi abilitarea lor pentru prevenirea şi  depăşirea acestui viciu. În cadrul acestui proiect s-a pus accentul nu doar pe suportul informaţional pentru  femeile-victime, dar  şi pe valorificarea resurselor interne şi externe ale acestora, fapt ce ar contribui la dezvoltarea capacităţii de luare a deciziei, a încrederii în sine şi  a independenţei în acţiuni. Activităţile preconizate în cadrul proiectului au stimulat beneficiarele pentru aşi crea o viziune pozitivă, non-violentă asupra viitorului, au contribuit la dezvoltarea motivaţiei pentru independenţa economică.

De ce „Eu pot!”? Femeile, care au beneficiat de acest proiect pot spune despre sine: eu pot să fiu puternică, eu pot să mă respect, eu pot să-mi rezolv problemele, eu pot să fiu fericită! Echipa de implementare a proiectului sunt specialişti cu experienţă asistenţi sociali, psihologi, jurişti, angajaţi ai IP Centrul Maternal „Pro Familia din Căuşeni”

Unul din avantajele actualului proiect este că echipa de lucru a lucrat nu doar cu beneficiare cărora le este acordată cazare în cadrul Centrului Maternal, dar şi cu femei victime a violenţei în familie care, din anumite motive, nu pot părăsi locuinţa pe un timp mai îndelungat, astfel sporind numărul de femei decise să nu accepte violenţa în familie.

Succesul activităţilor rezidă în experienţa, capacitatea de cooperare şi competenţa echipei de implementare, parteneriatele durabile cu actorii sociali din comunităţile raionului Căuşeni, flexibilitatea în abordarea individualizată a fiecărei intervenţii, precum şi respectarea principiilor de asistenţă echitabilă a beneficiarilor.

Avînd ca scop al proiectului implementat abilitarea femeilor pentru o viaţă fără violenţă echipa de implementare a realizat urmatoarele activităţi:

Au fost create , imprimate şi distribuite 100 pliante informaţionale la subiectul Violenţa în Familie, care au fost distribuite atît beneficiarilor direcţi ai proiectului, cît şi alte persoane din comunitate.

În cadrul trainingului cu 15 femei-victime a violenţei în familie la subiectul „Fenomenul violenţei în familie – prevenire şi combatere” acestea au cunoscut subiectele: Formele violenţei în familie; Ciclul violenţei în familie; Profilul psihologic al agresorului şi al victimei; Consecinţele violenţei în familia; Miturile despre violenţa în familie; Legislaţia la subiect; Oportunităţi de prevenire şi combatere a violenţei în familie.

Ulterior, după informarea femeilor – victime a violenţei în familie la subiect, beneficiarele au vizionat  filmul tematic „Uliţa razbitîh fonarei. Isceznovenie”. Subiectul a fost discutat în grupul de beneficiari, fapt care le-a dat posibilitatea acestora să reevalueze şi să sistematizeze cunoştinţele obţinute.  2 beneficiare care au manifestat interes sporit şi grad înalt de comunicare au devenit persoane resursă pentru alte femei-victime a violenţei în familie.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului echipa de specialişti au oferit 228 consilieri sociale, juridice, psihologice la solicitarea beneficiarelor proiectului.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului au fost identificate 10 victime a violenţei în familie şi referite către servicii specializate 7cazuri de violenţă.

Contribuind la realizarea obiectivului de diminuare a stărilor de tensiune interioara pentru menţinerea echilibrului stabil a beneficiarelor – victime a violenţei în familie a fost efectuată o deplasare spre or. Chişinău, Palatului Naţional „Nicolae Sulac”, pentru vizionarea unui concert cu 21 persoane-beneficiari direcţi ai proiectului, voluntari, angajaţi. Participanţii au vizionat concertul „Un cîntec pentru Europa”,  s-au bucurat de evoluările cîntăreţilor de performanţă Vally Boghean, Yan Raiburg, Nelly Ciobanu, Pasha Parfeni, Olia Tira, Natalia Gordienco, Geta Burlacu, Cristina Scarlat, Adrian Ursu, Vitalie Negruţă, Aliona Moon, Gabriel Dorobanţu, Formaţia „Brio Sonores”, Show balet KLASS,SPACE, Ansamblul de dansuri sportive „Codreanca”.

Anterior beneficiarilor li s-a oferit suport pentru aşi pregăti din timp gustărica la pachet (pentru deplasarea spre Chişinău).

Pentru a facilita realizarea activităţilor din perioada implementării proiectului şi perioada post-proiect, de asemenea pentru a îmbunătăţi dotarea instituţiei Centrul Maternal „Pro Familia din Căuşeni” , a fost procurat un televizor performant.

Pentru a contribui la formarea abilităţilor practice în vederea dezvoltării motivaţiei pentru independenţa economică a femeilor-victime a violenţei în familie în cadrul proiectului  cu 19 beneficiare ale proiectului au fost realizate activităţi de confecţionare a obiectelor handmade: lucrări din mărgeluţe, tehnica quilling, ganuteli, origami, brodare, croşetare, tricotare, aplicaţii ş.a. Beneficiarele au avut posibilitatea să-şi expună pentru vînzare  obiectele confecţionate  la tîrguri şi expoziţii cu vînzări organizate în comunitate în cadrul sărbătorii Ziua Independenţei şi în or. Chişinău în cadrul activităţii ONG-lui partener FĂCLIA .

 

Şchiopu Ana, manager de proiect

Author:
duminică, august 04th, 2013
Category: Uncategorized |  Comments off

Raport activitate APT, a.2012

Author:
luni, ianuarie 14th, 2013

Raport activitate APT, 2011