Asociaţia Psihologilor Tighina este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, necomercială, creată pe bază de voluntariat, organizaţie obştească.
Scopul şi sarcinile asociaţiei :

  • Informarea şi acordarea serviciilor de asistenţă socială, psiho-pedagogică, în sfera autocunoaşterii, explorării personalităţii tinerilor, recunoaşterea şi evitarea viciilor sociale;
  • Pregătirea tinerilor pentru convieţuire eficientă în cuplu prin prisma  egalităţii de genuri;
  • Acordarea consultanţei psihologice persoanelor care se confruntă cu probleme psihocomportamentale de criză, precum şi în domeniul drepturilor copilului, comportamentului  nonviolent;
  • Educaţia socială şi personală a tinerilor;
  • Dezvoltarea şi consolidarea capacităţii autorităţilor locale, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi a comunităţilor locale de a oferi servicii sociale profesionale în domeniul protecţiei copilului şi familiei;
Adresa juridică: Strada A.Mateevici 1,  biroul 105, or. Căuşeni, R. Moldova
Tel: (243) 2-16-80
E-Mail: aptighina@causeni.org
Data fondării: 14 mai 1999
Data  şi numărul reînregistrării de către organul administraţiei publice locale: nr.41 din 15.02.2007.
Numărul membrilor: 21 persoane.
Cont bancar: 222400005100111, filiala Victoria Bank nr.5  Căuşeni.
Cod fiscal: 25230409.
ONG-ul deţine Certificatul de stat de utilitate publică nr. 865 din 24.10.2008